HEALING - READING - COUNSELING

QUANTUM ENERGY - HEALING DOOR UNIVERSELE ENERGIE

Helen met de Multiwave oscillator (MWO)

De helende invloed van de MWO is breed omdat hij holistisch werkt.
Het harmoniseerproces vindt namelijk in alle delen van het lichaam gelijktijdig plaats.

Omdat de MWO zeer breed werkend is treedt er bij nagenoeg elke aandoening verlichting
of toenemend herstel op.
Aangezien elke cel van een meercellig wezen kan worden aangewend om een
identieke "kloon" te creëren is het toch niet zo onbegrijpelijk dat het activeren van alle cellen
de herstellende energiestroom in je lichaam weer op gang brengt.
Noem het "de zelfhelende kracht van je lichaam”, die er ooit in slaagde om je van
bevruchte eicel te laten opgroeien tot een volledig levend wezen.
De gebalde informatie van het DNA bevrijdt zich.
Loopt het na jaren met een onderdeel ervan fout?

Vertraagt je energie?

D an kunnen we toch overwegen er eens uitgebreid (energetisch) mee te schudden om
minder actieve stukken terug beter te laten doorstromen.


Wat doet de Multiwave Oscillator ?

De werking van de MWO is gebaseerd op bio-resonantie waarbij de eigen
frequenties
van het lichaam, organen, weefsels en cellen worden gestimuleerd.
Het principe berust erop dat de MWO naast een elektrisch veld ook een
magnetisch veld kan opwekken met een breed spectrum aan frequenties.
Cellen, weefsels en organen worden onder invloed van deze velden
geharmoniseerd en geactiveerd in hun juiste werking.

Hierdoor verdwijnen onbalans, blokkades, interne ‘ruzies’ en wordt de onderlinge
samenwerking in het lichaam hersteld, waardoor allerlei aandoeningen
en kwalen oplossen.

In tegenstelling tot veel behandelingen in het reguliere medische circuit en
chemische medicijnen trekt de MWO niet ten strijde tegen de aandoening,
maar werkt hij als een ‘vredestichter’.

Hij lost interne ‘ruzies en oorlogen’ op en herstelt de samenwerking
in het lichaam.
Reacties bij gebruik van de Multiwave Oscillator:
Iemand die perfect gezond is zal geen sterk uitgesproken reacties merken van de MWO.
De MWO reageert namelijk alleen op die plekken in het lichaam waar iets fout zit.
Bij meerdere aandoeningen zal er ook op meer plekken een reactie
opgeroepen kunnen worden.
De energiesessies dienen daarom gedoseerd te worden genoten, aangepast
aan wat je op dat moment kan verdragen.
Bij een te intens niveau kan de reactie zijn dat je enige tijd erna gaat voelen
dat  er afvalstoffen in omloop komen .....


Drink dus voldoende water

Dit om een goede afvoer van afvalstoffen te bevorderen.
Sterke reacties kunnen op zichzelf geen kwaad, alles komt uiteindelijk op zijn pootjes terecht,
maar het is toch beter en vooral minder onplezierig om je lichaam de gelegenheid te geven
zich aan te passen aan de reacties en de tijd te geven deze te verwerken.
Wanneer een deel geharmoniseerd is zal het niet meer reageren op de WMO.

Het lampje werkt direct op kleinere gebieden.

Pijn als positieve indicatie!
Onze gezondheidsinstelling komt dikwijls neer op het afwachten van pijn
voor we er iets aan doen.
Met die prijsindicatie trekken we naar de arts die de onmogelijke opdracht krijgt d
aar iets aan te doen.
Liefst zonder dat we zelf iets aan onze (ongezonde) levensstijl veranderen.
Pijn kun je echter ook benaderen als een signaal van je lichaam van "doe hier iets aan".
De door de MWO vrijgemaakte energie kan er doorheen vloeien als de hindernis
- of het defect - niet te groot is.
Raakt de energie er niet doorheen, dan kun je tijdelijk een verhoging van pijn ervaren.
Herhaalde sessies bieden mogelijk de oplossing bijv. om de andere dag.
Niet het symptoom (de pijn) wordt bestreden, maar het gebrek aan doorstroming.


Pijn onderdrukken is als het uitschakelen van de alarminstallatie wanneer die afgaat.
Maar……. zijn de inbrekers dan weg ???
Bezorg je lichaam daarom alle noodzakelijke voedingselementen.


Geïnteresseerd en je wilt het eens proberen?

Heeft de informatie je nieuwsgierig gemaakt?
Mail of bel mij 06 480 788 41

Wil je het "aan den lijve" ervaren wat de Multiwave Oscillator voor jou kan betekenen?
Je hoeft niet uit de kleren en je hoeft geen klachten te vermelden. Er wordt op geen enkele
manier lichamelijk contact gemaakt met elektrische onderdelen van het apparaat.


Helemaal niks doen je zit gewoon in een makkelijke stoel en "ont-span".

Aangezien het om een experimenteel apparaat gaat, wordt er geen enkele garantie geboden
over het mogelijke effect.
Hoe minder verwachtingen er gekoesterd worden, des te groter is de kans op een positieve
reactie of een klein mirakel.


Geen medisch advies!
Deze informatie over de Multiwave Oscillator met de bijhorende teksten zijn enkel bedoeld
als educatieve informatie!
Mensen met epilepsie (of een neiging daartoe), zwangere vrouwen of zij die een pacemaker
dragen onthouden zich best van een sessie.
Niets wat in deze info beweerd wordt kan beschouwd worden als een medisch advies, om
een ziekte te diagnosticeren, te voorkomen of te genezen.
Gebruik van een Multiwave Oscillator kan geen vervanging bieden voor een gepaste medische behandeling!
Elke wijziging of aanpassing in mogelijke medicatie dient te uitsluitend te gebeuren in overleg met je
behandelende geneesheer en blijft te allen tijde je eigen verantwoordelijkheid!